Białoruś

Białoruś graniczy z Polską i leży na wschód od naszego kraju. Od 1991 Republika Białorusi jest państwem niepodległym. Ziemia ta była nazywana Białą Rusią już w średniowieczu.

Białoruś

Mińsk to stolica Białorusi

Oficjalna nazwa to Republika Białorusi (Republika Białoruś).

Stolica: Mińsk (1,8 mln mieszkańców)
Największe miasta: Homel, Grodno, Witebsk, Mohylew, Bobrujsk, Brześć nad Bugiem, Baranowicze, Borysów, Pińsk, Orsza, Nowopołock, Mozyrz, Lida, Mołodeczno.
Najwyżej położony punkt: Góra Dzierżyńska (Święta Góra) 346 m n.p.m.
Najniżej położone miejsce: Niemen 90 m n.p.m.
Języki urzędowe: białoruski, rosyjski
Skład etniczny: Białorusini – 83,7%, Rosjanie – 8,3%, Polacy – 3,1%, Ukraińcy – 1,7%, Żydzi – 0,1%
Wyznania: prawosławni – prawie 50%, katolicy 13%, protestanci 1,4%, judaizm – 1%, pozostali to głównie ateiści.

Czy potrzebuję wizy do Białorusi?

Potrzebujesz wizy i ważnych dokumentów podróży:

wizy

 • Uprawniają do pobytu do 180 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu (90 dni w ciągu 6 miesięcy)
 • Wydają je konsulaty Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej
 • Nie dostaniesz wizy na naziemnym przejściu granicznym, ale można uzyskać wizę tranzytową na lotnisku Mińsk-2 w uzasadnionych przypadkach
 • Polacy mają obowiązek wykupienia tzw. wizy wyjazdowej, jeśli skończył im się termin ważności wizy. W tym celu należy niezwłocznie zwrócić się do Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji (koszt ok. 35 USD) i zapłacić karę za opuszczenie Białorusi po dozwolonym wizą terminie.
 • Przy przejeździe przez Białoruś musisz mieć wizę tranzytową.

dokumenty

 • potwierdzające cel podróży
 • polisa ubezpieczenia medycznego
 • pieniądze na pobyt i powrót
 • Jeśli jedziesz na krócej niż miesiąc, musisz mieć równowartość ok. 15 USD na każdy dzień pobytu.
 • Musisz się zameldować i mieszkać w miejscu zarejestrowania pobytu.
 • Każdy obywatel Polski (oprócz delegacji rządowych i dyplomatów) podczas odprawy paszportowej wypełnia tzw. kartę migracyjną – blankiet, na którym w ciągu 3 dni roboczych pobytu na Białorusi musi dostać stempel meldunkowy w Wydziale ds. Obywatelstwa i Migracji przy Wydziale Spraw Wewnętrznych lub w najbliższej komendzie milicji. Kartę migracyjną zwracasz w chwili wyjazdu z Białorusi. Niedopełnienie obowiązku to co najmniej kara finansowa (od 20 do 100 dolarów), ale może czekać Cię nawet deportacja.

Przepisy celne

 • Wwóz waluty nie jest ograniczany
  • Kwoty wyższe niż 10 000 dolarów trzeba wpisać w deklaracji celnej
  • Kwotę wartą do 10 000 dolarów w gotówce można wwieźć i wywieźć bez wypełniania deklaracji celnej. Zalecane jest jednak wpisywanie do deklaracji wszystkich pieniędzy ze względu na dowolność interpretacji przepisów przez służby celne.
  • Na wywóz ponad 10 000 dolarów potrzeba zezwolenia (np. deklarację celną lub odpowiedni dokument bankowy).
 • Nie trzeba zaświadczenia z banku o źródle waluty wwożonej
 • Bezcłowo wwozić możemy przedmioty osobiste warte do 1 000 euro i o wadze do 50 kg oraz karton papierosów (200 szt.), litr alkoholu (wino lub wódka) oraz litr piwa.
 • Procedura rejestrowania wwozu pojazdów przez osoby fizyczne została zniesiona, ale obowiązuje dla ciężarówek i autokarów (powyżej 5 ton).
 • Użyczenie komuś samochodu wwiezionego na Białoruś wymaga zgody urzędu celnego (zaświadczenie) lub grozi Ci za to konfiskata auta. Kierujący pojazdem, który do niego nie należy, musi mieć notarialną umowę użyczenia środka transportu na terytorium Białorusi.
 • Bywa pobierana opłata ekologiczna – około 4 dolarów, np. w filii banku na przejściu granicznym. Dowód wpłaty zachowaj na wypadek kontroli przez funkcjonariuszy.

Czy muszę się meldować na Białorusi?

W ciągu trzech dni roboczych po wjeździe do kraju musisz zarejestrować się w najbliższym urzędzie meldunkowym (Rejonowy Wydział ds. Obywatelstwa i Migracji). Inaczej grozi Ci grzywna. Hotel melduje przy rozpoczynaniu w nim pobytu.

Jakie ubezpieczenie jest wymagane?

 • Podczas składania wniosku o wizę przedstawiasz polisę ubezpieczenia medycznego uznawaną na terytorium Białorusi. Kontrola ubezpieczenia medycznego jest dokonywana na przejściach granicznych, w hotelach i w urzędach meldunkowych.
 • O ubezpieczenia należy pytać w urzędach konsularnych Białorusi w Polsce.
 • Kierowcy potrzebują międzynarodowej zielonej karty.

Zdrowie

 • Nie są wymagane szczepienia ochronne
 • Jest duże zagrożenie chorobami zakaźnymi, np. błonicą (szczególnie latem), grypą (zimą) i chorobami wenerycznymi
 • Uważać należy na kleszcze i powodowane przez nie choroby wirusowe
 • Nie poleca się kupować nabiału, ryb i mięsa w małych sklepach państwowych, targowiskach i od byle kogo, bo higiena obiektów i jakość produktów jest niska
 • Na południu możliwość zagrożenia radioaktywnością – gdzieniegdzie na terenie skażonym nadal prowadzona jest działalność rolnicza
 • Polacy muszą płacić za leczenie na Białorusi
 • Doba w szpitalu to około 30 dolarów, ale leczenie specjalistyczne jest droższe
 • Standardy są niższe niż w Polsce, może brakować lekarstw
 • Warto wybrać punkt prywatny, gdyż zwykle ma lepsze wyposażenie
 • Leki podstawowe dostępne są w aptece bez recepty

Podróżowanie po Białorusi

Na południu zamknięta jest strefa czarnobylska
W strefie nadgranicznej wstęp możliwy po uzyskaniu przepustki z białoruskiego MSW

Wskazówki dla kierowców

 • Nie potrzeba międzynarodowego prawa jazdy
 • Milicja szczegółowo sprawdza obowiązkowe wyposażenie samochodu – apteczka, koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, nalepki PL, dowód przeglądu technicznego i zieloną kartę (ubezpieczenie).
 • Stan apteczki samochodowej sprawdza często straż graniczna i milicja. Muszą w niej być m.in. 10% roztwór amoniaku, walidol (lek nasercowy), jodyna, bandaże sterylne i elastyczne, wata, plastry opatrunkowe, uciskowe opaska lub gumowy wąż, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, rękawiczki chirurgiczne i chusteczki higieniczne.
 • Są częste kontrole prędkości radarem
 • Paliwo na Białorusi jest tańsze niż w Polsce
 • Mogą być trudności z tankowaniem ze względu na rozproszenie stacji paliw i niższą dostępność benzyny 98-oktanowa
 • W większych miastach i przy ruchliwych trasach można płacić również w euro i w dolarach, ale w małych miejscowościach tylko w rublach białoruskich
 • Opłata za drogi ekspresowe, w tym na trasie Brześć-Mińsk, możliwa w walucie obcej
 • Nocą pobocza są słabo widoczne
 • Główne drogi są dobre, szerokie, oznakowane, ale uważaj na pieszych i zwierzęta oraz niespodziewane przedmioty (np. nieoświetlone pojazdy w nocy)
 • Kierowcom zdarza się wolna jazda po pasie szybkiego ruchu, brak świateł i nieużywanie kierunkowskazów, nerwowe manewry i wymuszanie pierwszeństwa
 • W przypadku kolizji oczekuj koniecznie milicji, nie zmieniając położenia samochodu
 • Obcokrajowiec uznany winnym wypadku z ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiertelnego może zostać aresztowany

Bezpieczeństwo

 • Porównywalnie z Polską
 • Nie zdarzają się napady na kierowców, ale są kradzieże samochodów i ich rabunki
 • Drobne kradzieże mogą być w miejscach noclegowych
 • Milicja w dużych miastach jest na każdym dużym skrzyżowaniu
 • Funkcjonariusze milicji drogowej (GAI) mogą zatrzymywać samochody w miejscach o dużym ruchu (ronda, zjazdy, skręty), co grozi stłuczką

Zwyczaje na Białorusi

Brak norm zwyczajowych, na które należy szczególnie uważać
Po angielsku, nawet w dużych miastach, raczej nie porozmawiamy, ale wielu Białorusinów posługuje się łamaną polszczyzną
Białorusini zwykle są do nas przyjaźnie nastawieni, zwłaszcza na zachodzie i północy, gdzie jest mniejszość polska

Praktyczne porady

Pieniądze

 • Walutami obcymi (dolarem, euro) możesz płacić wyłącznie w wyznaczonych miejscach, takich jak sklepy i stacje benzynowe w dużych miastach i przy drogach tranzytowych).
 • Pieniądze wymienia się w bankach – niekiedy za okazaniem paszportu – lub w kantorach. Wymiana pieniędzy z nieznajomym na ulicy może grozić karą
 • Banki zwykle otwarte są do godz. 17.00
 • Sieć kantorów jest dobrze rozwinięta w dużych miastach, a w mniejszych ich nie ma
 • Prowizja z reguły nie jest pobierana
 • W Grodnie, Brześciu i Mińsku można wymienić złotego

Jedzenie i picie

 • Bywają problemy z dostaniem artykułów spożywczych, owoców i warzyw oraz środków higieny
 • W Mińsku jest kilka hipermarketów
 • Wskazane jest kupienie jedzenia w Polsce, którego można wwieźć na Białoruś do 5 kg na osobę
 • Korzystanie z tzw. zielonego kanału na granicy możliwe jest samochodem jeśli masz ubezpieczenie medyczne i wwozisz towary do celów osobistych, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej ani fitosanitarnej

Hotele na Białorusi

 • Kilka reprezentacyjnych hoteli jest w Mińsku i w dużych miastach, pozostałe są zwykle o niskim standardzie
 • Ceny dla obcokrajowców są wyższe niż dla Białorusinów (70–80 dolarów za dobę w Mińsku, na prowincji to 60 dolarów)
 • Poza miastami baza turystyczna i gastronomiczna prawie nie istnieje

Prawo na Białorusi

 • Surowo karany jest przemyt oraz przewóz takich środków jak narkotyki lub psychotropy
 • Za proponowanie z własnej woli łapówki dla funkcjonariusza (np. za naruszenie przepisów drogowych) grozi aresztowanie

Urzędy i biurokracja

 • Dominuje język rosyjski
 • System biurokratyczny rozbudowany – czekają Cię długie formalności, stanie w kolejkach i wiele dokumentów do uzupełnienia po rosyjsku. Czasem pobierane są opłaty za przyśpieszenie sprawy.

Mapa Białorusi