Aga przesłała nam trochę zdjęć z wyjazdu do Holandii, a szczególnie z Haarlem –